SHROT

घरभाडा बचत

 

विशेषताहरु::

  •  यो बचत महिनामा एक पटक मात्र निकाल्न मिल्छ ।
  •  यसको ब्याजदर ……..प्रतिशत रहेको छ ।
  •  यो बचत जुनसुकै बेलामा जति पनि राख्न सकिन्छ ।
  •  न्युनतम रु ५००। देखि जतिपनि राख्न सकिन्छ ।