SHROT

खुत्रुर्के बचत

 

विशेषताहरु::

  • संस्थाबाट सदस्यले रु १६० तिरी यस बचत खाता खोलिन्छ ।
  •  यो बचत ४ वर्ष पुरा भएपछि मात्र झिक्न सकिन्छ ।
  •  यो बचत जुनसुकै समयमा पनि जम्मा गर्न सकिन्छ