SHROT

चाडपर्व वा तीज बचत

विभिन्न चाडपर्वहरुमा ठुलो धनरासी खर्च हुने भएकोले नियमित आम्दानी नभएका सदस्य तथा परिवारलाई हुने खर्चको भार कम गर्न चाडपर्वको नाम किटान गरी बचत जम्मा गर्न सकिन्छ । यस बचत खाताका चाडपर्वको नाम किटान गरी रकम बचत गर्नुपर्ने छ । तर तीज बचत भने महिला सदस्यलाई मात्र लागु हुने छ ।
  •  यस खातामा जतिसुकै रकम पनि चाडपर्वको नाम किटानी गरी जम्मा गर्न सकीनेछ
  •  यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
  • तोकिएको चाडपर्व बाहेक अन्य प्रयोजनमा यो रकम बचत झिक्न पाइने छैन ।
  • उल्लेखित ब्याजदरमा सञ्चालक समितिले समय अनुसार समायोजन गर्न सक्नेछ । तोकिएको चाडपर्वको समयमा मात्र झिक्न सकिन्छ साथै तिज बचत तिजमा मात्र झिक्न सकिन्छ । खातामा न्युनतम रु ५००÷– अनिवार्य हुनुपर्दछ जुन रकम सदस्यले निकाल्न पाउने छैन ।

विशेषताहरु::

  •  यो खाता सुचारु गर्न रु ५०० अनिवार्य हुनुपर्दछ ।
  •  चाडपर्व बचत जुनबेला पनि राख्न सकिन्छ ।
  •  चाडपर्वको समयमा मात्र झिक्न सकिन्छ साथै तीज बचत तीजमा मात्र झिक्न सकन्छ ।
  •  खातामा ज्यूनतम रु ५०० अनिवार्य हुनुपर्दछ ।