SHROT

कृषि तथा पशुपालन कर्जा

 

विशेषताहरु::

  •  कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने ।
  •  कृषि पशुपालन तथा पोल्ट्रि क्षेत्रमा लगानी गरिने घर जग्गा वा बचत सुरक्षणमा लगानी गरिने ।
  •  कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने ।
  •  अन्य कर्जा भन्दा सहुलयत रुपमा लगानी गरिने ।
  •  कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
  •  मासिक रुपमा सावाँ तथा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
  •  आफूसँग रकम हुँदा समय अगावै भुक्तानी गर्न सकिने ।