SHROT

आवधिक बचत धितो कर्जा

 

विशेषताहरु::

  •  आवधिक बचत खाातामा जम्मा गरेको रकम अवधि नपुग्दै लिनु परेमा जम्मा गरेको रसिद धितो राखी कर्जा प्रदान गर्ने ।
  •  कुल बचतको ९०५रकम सम्म कर्जा प्रदान गर्ने।
  •  क्र्जाको अवधि बढीमा १ वर्ष वा आवधिक बचतको परिपक्व अवधि सम्मको हुनेछ ।
  •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ता बन्दीमा तिर्नुपर्ने ।