SHROT

उद्यमशील कर्जा

 

विशेषताहरु::

  • साना तथा मझौला उद्यम, घरेलु उद्यम आदि जस्ता व्यावसायहरुलाई कर्जा दिई देशमै रोजगारको सिर्जना गर्नु ।
  •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्तावन्दीमा तिर्नुपर्ने ।
  •  कर्जाको अवधि बढिमा ५ वर्ष सम्मको हुने ।