SHROT

Kapila aryal shikhada( Market Representative )

 • Jan 10
 • shrotsaccos

Shubhadra bhatta ( Market Representative )

 • Jan 10
 • shrotsaccos

Nisha prajapati (Account depart Head)

 • Jan 10
 • shrotsaccos

Suman babu khanal(assistant)

 • Jan 10
 • shrotsaccos

Baburam Bhandari ( Market Representative )

 • Jul 07
 • shrotsaccos

Market Representative

Sushma Khakurel (Market Representative)

 • Jun 11
 • shrotsaccos

Reshamraj Rimal (Kailash Service Center Head)

 • Jun 11
 • shrotsaccos

Kapil Khatiwada (Market Representative)

 • Jun 11
 • shrotsaccos

Laxmi Bhandari (Market Representative)

 • Jun 11
 • shrotsaccos

Sushil Kandel (Officer)

 • Jun 11
 • shrotsaccos