Mobile Banking

अन्तिम नतिजा प्नकाशन सम्बन्धि सूचना ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

पुन मोबाईल बैंकिङसेवा सुचारु सम्बन्धमा ।

व्याजदर परिर्वतन सम्बन्धमा ।

भित्तेपात्रो छपाई सम्बन्धि कोटेशन पेश सम्बन्धमा ।

विभिन्न तहहरुको प्रश्नपत्रहरुको पाठ्यक्रम

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना

साधारण सभा २०७८

सहकारी आवाज अर्धवार्षिक बुलेटिन माघ २०७८

Annual Report 2077/078

Remittance

Visit

कृषि तथा पशुपालन कर्जा

 

विशेषताहरु::

 •  कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने ।
 •  कृषि पशुपालन तथा पोल्ट्रि क्षेत्रमा लगानी गरिने घर जग्गा वा बचत सुरक्षणमा लगानी गरिने ।
 •  कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने ।
 •  अन्य कर्जा भन्दा सहुलयत रुपमा लगानी गरिने ।
 •  कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
 •  मासिक रुपमा सावाँ तथा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
 •  आफूसँग रकम हुँदा समय अगावै भुक्तानी गर्न सकिने ।

व्यावसायीक कर्जा

 

विशेषताहरु::

 • घरेलु उद्यम, साना तथा मभद्धmौला उद्यम लगाएत व्यावसायहरुलाई कर्जा दिई देशमै रोजगारको सिर्जना गर्नु ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्तावन्दीमा गर्नुपर्ने छ ।
 •  संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १० प्रतिशत सम्म रकम प्रदान गर्ने ।
 •  कर्जाको अवधि बढीमा ८ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
 •  किस्ता तथा व्याज अनिवार्य रुपमा मासिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
 •  आफूसँग रकम हुँदा समय अगावै भुक्तानी गर्न सकिने ।

उद्यमशील कर्जा

 

विशेषताहरु::

 • साना तथा मझौला उद्यम, घरेलु उद्यम आदि जस्ता व्यावसायहरुलाई कर्जा दिई देशमै रोजगारको सिर्जना गर्नु ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्तावन्दीमा तिर्नुपर्ने ।
 •  कर्जाको अवधि बढिमा ५ वर्ष सम्मको हुने ।

मौसमी कर्जा

 

विशेषताहरु::

 •  व्यापार व्यवसायको प्रकृति अनुसार अधिक पुँजी आवश्यक पर्ने मौसम भरका लागि उपलब्ध गराइने छोटो अवधिको कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा बढिमा १० लाख सम्म कर्जा प्रदान हुने ।
 •  कर्जाको ब्याज भुक्तानी अनिवार्य रुपमा मासिक तथा साँवा ३ महिनामा पुरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
 •  कर्जाको अवधि बढिमा ३ महिना सम्म हुने ।

घरभाडा बचत

 

विशेषताहरु::

 •  यो बचत महिनामा एक पटक मात्र निकाल्न मिल्छ ।
 •  यसको ब्याजदर ……..प्रतिशत रहेको छ ।
 •  यो बचत जुनसुकै बेलामा जति पनि राख्न सकिन्छ ।
 •  न्युनतम रु ५००। देखि जतिपनि राख्न सकिन्छ ।

साधारण बचत

 

विशेषताहरु::

 •  यो बचत जुनसुकै बेलामा राख्न र निकाल्न सकिन्छ ।
 •  यस बचत खाताको ब्याजदर ……..प्रतिशत रहेको छ ।
 •  यो खाता न्युनतम रु ५००। देखि माथि जति पनि राख्न रझिक्न सकिन्छ ।
 •  यस खातामा बाल सदस्यले बाहेक सबै सदस्यले यो खाता खोल्न सकिन्छ ।

नियमित मासिक बचत

 

विशेषताहरु::

 •  मासिक बचत न्यूनतम रु १०० देखि जम्मा गर्न सकिन्छ ।
 •  हरेक महिनाको मसान्त भित्र आउँदो महिनाको मासिक बचत अग्रिम रुपमा जम्मा गरिसक्नु पर्नेछ ।
 •  यसको व्याजदर…………….प्रतिशत रहेको छ ।
 •  मासिक बचत जम्मा गरेको ७ वर्ष पछि मात्र ५० प्रतिशत र १२ वर्ष पुरा भएपछि ८५ प्रतिशत निकाल्न सकिन्छ ।
 •  यदि सदस्यहरुलाई कर्जाको आवश्यकता परेमा सोहि बचतलाई धितो राखि बचतको ८५ प्रतिशत कर्जा लिन सकिन्छ ।

खुत्रुर्के बचत

 

विशेषताहरु::

 • संस्थाबाट सदस्यले रु १६० तिरी यस बचत खाता खोलिन्छ ।
 •  यो बचत ४ वर्ष पुरा भएपछि मात्र झिक्न सकिन्छ ।
 •  यो बचत जुनसुकै समयमा पनि जम्मा गर्न सकिन्छ

हायर पर्चेज कर्जा

विशेषताहरु:: 

 • व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्नको लागि कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  संस्थाको प््राथमिक पूँजीकोषको १० प्रतिशत सम्म रकम प्रदान गर्ने ।
 •  कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ताबन्दीमा गर्नुपर्नेछ ।
 •  कर्जाको अवधि बढीमा ५ वर्ष सम्मको हुने ।

शैक्षिक कर्जा

विशेषताहरु::

 • स्वदेशी तथा विदेशी उच्च शिक्षाको लागि कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  कर्जाको अधिकतम रु १५ लाख कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  ्कर्जाको अवधि बढीमा ५ वर्ष सम्मको हुने ।
 • कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक वा त्रैमासिक किस्थाबन्दीमा तिर्नुपर्ने ।

Sushila Thapa

Saving, market and Promotion

Ful Maya Tamang

Saving, market and Promotion

Astha Baniya

Saving, market and Promotion

Suna Maya Shrestha

Saving, market and Promotion

Ram Kumar Shrestha

Santosh Shrestha

Loan department:

Kalpana Shrestha

Finance and Account department

Manita Gurung

Finance and Account department (Finance and Account, Depart Head)

Daya Nidhi Nepal

Chief Executive officer

Tanka Kumar Shrestha

legal

Krishna Kumar Shrestha

Nabaraj Sharma

Som Nath Nepal

Bal Kumar Shrestha

Kiran Kumar Shrestha

Tapakanta Duwdi

Nawaraj Pathak

Rudra Bahadur Khatri

Treasurer

Shiva Hari Adhikari

Vice Secretary

संयुक्त बचत

सामुहिक रुपमा स्वमित्व भएका दुई वा दुई भन्दा बढि सदस्यहरुद्वारा सामुहिक रुपमा खाता संचालन गर्न सकिने गरि तयार गरि संचालन गरिएको हो । साझदारी रुपमा निश्चित समय सम्म संचालन गरीने व्यवसायिक कारोवारको रकम समेत यो बचत खाता मार्फत नगद कारोबार गर्न सकिन्छ ।

 •  संयुक्त बचत दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्यहरुको साझेदारीमा गरिने बचत हो ।
 •  संयुक्त बचतममा सदस्यहरुले न्युनतम रु ५००० र अधिकतम आफृुले इच्छाएको अनुसार बचत गर्न पाउँछन् ।
 •  यस बचतमा बचतको ब्याजदर ५५ रहेको छ ।
 •  खाता सुचारु गर्न रु १०० मात्र लाग्ने छ ।

श्रोत लखपति बचत

न्यून आय तथा बचतको क्षमता भएका सदस्यहरुलाई एउटा निश्चित रकम रु १३२५ नियमित बचत गर्न प्ररित गर्दै सदस्यलाई लखपति बनाउने उद्देश्यका साथ यो श्रोत लखपति बचत संचालन गरिएको हो ।

 •  श्रोतका सदस्यहरुले रु १३२५ जम्मा गर्नुपर्ने ।
 •  ५ वर्षपछि आफुले गरेको बचत रु १००,००० हुने ।
 •  ५ वर्षपछि मात्र यो बचत सदस्यहरुले स्वतः प्राप्त गर्दछन् ।
 •  यस बचतमा बचतको ब्याजदर ५ वर्ष सम्म एकरुपमा रहन्छ ।
 •  सधै एउटै निश्चित समयमा बचत गर्नुपर्छ ।
 •  खाता सुचारु गर्न रु १०० लाग्ने छ ।

रेमिट्यान्स बचत

सदस्य स्वयं वा परिवरको कुनै सदस्य बैदेशिक रोजगारमा भएमा रेमिट्यान्स बचत खाता संचालन गर्न सकिने छ । सदस्य आफै वा आफ्नो नातेदारले संस्थाले प्रदान गर्ने रेमिटेन्स सेवा प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशबाट रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

१.संस्थाका कुनै पनि सदस्यले यो खाता खोल्न सक्नेछन् ।
२. खाता खोल्दा रु १००। खाता सञ्चालन शुल्क लिईनेछ ।
४. यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको
पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
५.यस खाताबाट निवेदन वा नगद भुक्तानी पुर्जा प्रयोग गरी खातावालाले रकम झिक्न सक्नेछन् ।

सेवा बचत

सदस्यको कार्यव्यस्तताको कारण बिजुली, पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी गर्न समस्या पर्ने गरेकोले सेवा बचत खाता संचालन गरी बिजुली, पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी गर्ने गरिएको छ ।

१. संस्थाले प्रदान गर्ने बिजुली,पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी सेवा उपभोग गर्ने शेयर सदस्यहरुले अनिवार्य रुपमा यो खाता खोल्नुपर्नेछ ।
२. यसमा न्यूनतम रु ५००। मौज्दात रहनुपर्नेछ ।
३. खाता खोल्दा रु१००। खाता सञ्चालन शुल्क लिईनेछ ।
४. यस खाताबाट संस्थाको कर्मचारीले संबन्धित सदस्यले भुत्तानी गर्नु पर्ने बिजुली पानी र टेलिफोनको महशुल भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम झिकी संबन्धित कार्यालायमा उक्त रकम भुक्तानी गरी सो को निस्सा संस्थाको अभिलेखमा राखिनेछ ।
५. यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको
पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
६. खाता बन्द गर्दा रु २००। खाता बन्दी शुल्क लाग्नेछ ।

Khutrukey

Schemes and Offers

SMS Banking

Remittance

ATM Services

E-banking

eBanking is your personal banking service on the Internet, protected with bank identifiers. It is available anywhere, anytime. eBanking allows you to pay invoices to Finnish and foreign recipients easily and securely. You can also check your account balances and transactions. You can order a new card, withdraw a loan granted to you and make mutual fund subscriptions.

You access eBanking services by obtaining bank identifiers. eBanking as such is free of charge but commissions and fees in accordance with the service tariff will be levied on orders and other transactions carried out through eBanking.

eBanking allows you to pay invoices to Finnish and foreign recipients easily and securely. You can also check your account balances and transactions. You can order a new card, withdraw a loan granted to you and make mutual fund subscriptions.

You access eBanking services by obtaining bank identifiers. eBanking as such is free of charge but commissions and fees in accordance with the service tariff will be levied on orders and other transactions carried out through eBanking.

List of Account holders

Account Closing Form

KYM Form

Annual Report 2077/078

Mobile Banking Form

Mixed Memory

Nabin Kumar Shreatha

Durga Adhikari

Ramhari Koirala

Arjun Adhikari

Kabita Thapa

Secretary

Ambika Adhikari

Vice Chairman ( Female):

Narayan Kumar shrestha

Vice Chairman

Pradip Adhikari

Chairman

आवधिक बचत धितो कर्जा

 

विशेषताहरु::

 •  आवधिक बचत खाातामा जम्मा गरेको रकम अवधि नपुग्दै लिनु परेमा जम्मा गरेको रसिद धितो राखी कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  कुल बचतको ९०५रकम सम्म कर्जा प्रदान गर्ने।
 •  क्र्जाको अवधि बढीमा १ वर्ष वा आवधिक बचतको परिपक्व अवधि सम्मको हुनेछ ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ता बन्दीमा तिर्नुपर्ने ।

वैदेशिक रोजगार कर्जा

विशेषताहरु::
 •  वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सदस्यको घरको ्एक सदस्यलाई कर्जा उपलब्ध गर्ने ।
 •  बैदेशिक रोजगारमा जान लाग्ने लागत अनुसारको कर्जा उपलब्ध गर्ने ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने ।
 •  कर्जाको अवधि बढीमा ५ बर्ष सम्मको हुने छ ।

मासिक नियमित बचत खाता

आफ्ना सेयर सदस्यहरुको जीवन स्तर माथी उकास्न मासिक रुपमा सानो रकम नियमित बचत गराई भविष्यमा आईपर्ने जटिल समस्याको समाधान गर्न सक्ने बनाउनको साथै बचत गर्ने बानिको बिकास गराई फजुल खर्च घटाई मितव्ययी बन्न प्ररित गर्ने अभिप्रायले मासिक नियमित बचत खाता संचालनमा ल्याईएको हो । यस यस संस्थाको सम्पूर्ण सदस्यले अनिवार्य रुपमा मासिक नियमित बचत खाता संचालन गर्नु पर्दछ ।
अ) सदस्यहरुले मासिक रू १०० वा ५० ले भाग जाने अंक जति पनि रकम यस खातामा जम्मा गर्न सक्नेछ
आ) यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
इ) सदस्यहरु प्रत्येक महिनाको कबुल गरेको बचत रकम अघिल्लो महिनाको मसान्त भित्रै बुझाउनु पर्नेछ।प्राप्त निक्षेपमा प्रत्येक महिनाको सुरू गरेको दिन देखि नै व्याज प्रदान गरिनेछ ।
ई) यस खातामा पासबुक उपलब्ध गराइनेछ र समय समयमा सदस्यहरुले आफ्नो पासबुक भराई प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।
उ) यस खाता बाट बचत जम्मा गर्न सुरु गरेको सात वर्षसम्म रकम झिक्न पाइने छैन र पछि देहायको आधारमा रकम झिक्न सकिनेछ ।
१.  ७ वर्ष देखि १२ वर्षसम्म बचत गर्नेले जम्मा बचतको ५० प्रतिशत झिक्न पाउनेछन् ।
२.  १३ वर्षदेखि माथी बचत गर्नेले जम्मा बचतको ८५ प्रतिशत सम्म झिक्न पाउनेछन् ।
३.  सदस्यता त्यागेमा जुनसुकै बखतमा सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता पाउनेछन् ।

ऐच्छिक साधारण बचत

ऐच्छिक रुपमा रकम जम्मा तथा झिक्न सकिने साधारण बचत खाता हो । यस खातामा न्यूनतम रु ५०० राखि दैनिक रुपमा एक भन्दा धेरै पटक बचत गर्न तथा बचत फिर्ता लिन सकिन्छ । यस खाता संचालकले निशुल्क रुपमा भूक्तानी पूर्जा, पासबुक तथा बचत विवरण प्राप्त गर्दछन । साथै निशुल्क रुपमा मोवाईल बैंकिङ र मिसकल मोवाइल रिचार्ज सेवा पनि सुचारु गर्न सकिन्छ ।

अ) सदस्यहरुले यस खातामा जुनसुकै बेलामा जति पनि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
आ) यस खातामा तोकिए अनुसार दैनिक मौज्दातमा ब्याज प्रदान गरिनेछ । व्याजको भुक्तानी सोही खातामा आर्थिक वर्षको २ पटक (पौष र असार मसान्त)मा जम्मा गरिनेछ ।
इ) बचतकर्तालाई पासबुक र नगद भुक्तानी पुर्जा (चेक) निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । साथै आवश्यकता अनरसार बचत बिबरण(स्टेटमेन्ट) उपलब्ध गराइनेछ ।
ई) यस खाताबाट जुनसुकै बेला पनि रकम झिक्न सकिनेछ ।
उ) यस खातामा न्यूनतम रू. ५०० ब्यालेन्स राख्नुपर्दछ ।
ऊ) यस खाता बाट मोवाईल बैंकिङ तथा मिसकल मोवाईल रिचार्ज सेवा समेत निशुल्क रुपमा चलाउन सकिन्छ । ३६५ दिन २४ सै घण्टा सेवा निरन्तर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

मुद्दती (आवधिक) बचत

सदस्यले आफुसंग भएको रकम राम्रो ब्याजदरमा ३ महिना देखि ३ वर्ष सम्मको लागी निश्चित प्रतिशत ब्याज पाउने भएकोले जगेडामा भएको धनलाई वृद्धि गर्ने यो राम्रो बचतको अवसर यूक्त खाता हो ।

अ) सदस्यले घटीमा रू. ५०,०००।– जम्मा गरी यो खाता खोल्न सकिनेछ ।
आ) यो खाता ६ महिनादेखि देखि ३ वर्ष सम्मको अवधिको लागि खोल्न सकिनेछ ।
इ) यसमा समय समयमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे अनुसार अर्धबार्षिक ब्याज उपलब्ध गराईनेछ । प्राप्त ब्याज सदस्यको साधारण बचत खातामा जम्मा गरिनेछ ।
ई) समयावधि नसकिएसम्म यस खाताबाट रकम झिक्न पाइने छैन । तर सो अवधिमा रकम झिक्नु परेमा यस खातामा प्रदान गर्रिको व्याजदरमा २ प्रतिशत थप गरी नियमानुसार ऋण स्वरूप लिन पाइनेछ । ऋणको कार्यविधि ऋण ब्यबस्थापन नीति अनुसार हुनेछ ।
उ) यस खातामा रकम जम्मा गर्ने सदस्यलाई रकम जम्मा गरेको रसिद र छुट्टै मुद्दती रसीद(कार्ड)
उपलब्ध गराईनेछ । सदस्यले मुद्दती बचतबाट ऋण लिंदा र परिपक्व अवधिमा रकम फिर्ता लिंदा
अनिवार्य रुपमा मुद्दती रसिद(कार्ड) संस्थामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

वाल वचत

यस बचत खातामा सदस्यले आफ्नो बच्चा जन्मेदेखि १६ वर्षको उमेर सम्म ऐच्छिक रुपमा बचत गर्दै जानु पर्ने छ साथै उक्त रकम अभिभावकले झिक्न पाउने छैन । बच्चा १६ वर्षको उमेर पुगेपछि उक्त बाल बचतकर्ताको सदस्यता कायम गरि रकम झिक्न पाईने छ ।

 • यस खातामा अभिभावकले मासिक रू. १००।– ले भाग जाने अङ्क बराबरको रकम जम्मा गर्न
  सक्नेछ ।
 • बालबालिका १६ वर्ष उमेर पार गरेपछि मात्र यो रकम स्वतः उनीहरुको स्वामित्वमा सदस्यत प्रदान गरिसकेपछि सर्नेछ ।
 •  बाल बचतमा जम्मा भएको रकम अभिभावकले झिक्न पाउने छैन । तर सो बचत धितो राखी ऋण लिन भने पाइन्छ ।
 •  यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको
  पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।

विशेषताहरु::

 • बाल बचत १५ वर्ष भन्दा कम बालबालिकाले राख्न सकिन्छ ।
 •  १६ वर्ष नाघेको र नागरिकता बनि सकेपछि मात्र बचत खातामा रहेको रकम निकाल्न सकिन्छ ।
 •  यस खातामा न्युनतम रु ५० देखि जतिपनि राख्न सकिन्छ ।

वृद्धाबस्था बचत

यस बचत खातामा सदस्यले आफ्नो ६० वर्षको उमेर सम्म ऐच्छिक रुपमा बचत गर्दै जानु पर्ने छ साथै उक्ते झिक्न पाउने छैन । सदस्य ६० वर्षको उमेर पुगेपछि उक्त सदस्यता निरन् कायम गरि रकम झिक्न पाईने छ ।

अ) सदस्यहरुले चाहेअनुसारको रकम मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक
रूपमा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
आ) यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको
पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
इ) बचत कर्ता ६० वर्ष उमेर नपुगी यस खाताबाट रकम झिक्न पाउने छैन ।

चाडपर्व वा तीज बचत

विभिन्न चाडपर्वहरुमा ठुलो धनरासी खर्च हुने भएकोले नियमित आम्दानी नभएका सदस्य तथा परिवारलाई हुने खर्चको भार कम गर्न चाडपर्वको नाम किटान गरी बचत जम्मा गर्न सकिन्छ । यस बचत खाताका चाडपर्वको नाम किटान गरी रकम बचत गर्नुपर्ने छ । तर तीज बचत भने महिला सदस्यलाई मात्र लागु हुने छ ।
 •  यस खातामा जतिसुकै रकम पनि चाडपर्वको नाम किटानी गरी जम्मा गर्न सकीनेछ
 •  यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
 • तोकिएको चाडपर्व बाहेक अन्य प्रयोजनमा यो रकम बचत झिक्न पाइने छैन ।
 • उल्लेखित ब्याजदरमा सञ्चालक समितिले समय अनुसार समायोजन गर्न सक्नेछ । तोकिएको चाडपर्वको समयमा मात्र झिक्न सकिन्छ साथै तिज बचत तिजमा मात्र झिक्न सकिन्छ । खातामा न्युनतम रु ५००÷– अनिवार्य हुनुपर्दछ जुन रकम सदस्यले निकाल्न पाउने छैन ।

विशेषताहरु::

 •  यो खाता सुचारु गर्न रु ५०० अनिवार्य हुनुपर्दछ ।
 •  चाडपर्व बचत जुनबेला पनि राख्न सकिन्छ ।
 •  चाडपर्वको समयमा मात्र झिक्न सकिन्छ साथै तीज बचत तीजमा मात्र झिक्न सकन्छ ।
 •  खातामा ज्यूनतम रु ५०० अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

कर्मचारी कल्याणकोषको बचत

कुनैपनि सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको निवृतभरणको समयमा केहि निश्चित बचतको रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सिफारिसमा खोलिने बचत खाता हो ।
१.यस खातामा रकम जम्मा गर्नको लागिसरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई संस्थागत सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
२. संस्थामा कम्तिमा रु १०० को १ कित्ता शेयर खरिद गरी नियमानुसार संस्थाको शेयर सदस्यबन्नु पर्नेछ ।
३. कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
४. रकम झिक्नको लागि सम्बन्धति संस्थाको आधिकारिक पत्र सहित सिफारीस हुनुपर्ने छ। तर नोकरी छाड्नु अगाबै रकम झिक्नु परेमा कम्तीमा ५ वर्ष बचत अबधि पुगेका लाई ९०%सम्म ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ ।यसरी ऋण लिँदा संस्थाले प्रदान गरेको व्याजमा थप २% व्याज लाग्नेछ ।