SHROT
 • Tapakanta Duwadi ( सह-काेषाध्यक्ष )

Tapakanta Duwadi ( सह-काेषाध्यक्ष )

 • Jun 16
 • shrotsaccos
 • Nabin Kumar Shrestha (काेषाध्यक्ष)

Nabin Kumar Shrestha (काेषाध्यक्ष)

 • Jun 16
 • shrotsaccos

( काेषाध्यक्ष )

Nawaraj Pathak ( महासचिव )

 • Jun 16
 • shrotsaccos

( महासचिव )

Shivahari Adhikari ( उपाध्यक्ष )

 • Jun 16
 • shrotsaccos

( उपाध्यक्ष )

 • Kabita Thapa ( महिला उपाध्यक्ष )

Kabita Thapa ( महिला उपाध्यक्ष )

 • Jun 16
 • shrotsaccos

( महिला उपाध्यक्ष )

Rudra Bahadur Khatri ( अध्यक्ष )

 • Jun 16
 • shrotsaccos

( अध्यक्ष )