SHROT

घरभाडा बचत

 • Jul 13
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 •  यो बचत महिनामा एक पटक मात्र निकाल्न मिल्छ ।
 •  यसको ब्याजदर ……..प्रतिशत रहेको छ ।
 •  यो बचत जुनसुकै बेलामा जति पनि राख्न सकिन्छ ।
 •  न्युनतम रु ५००। देखि जतिपनि राख्न सकिन्छ ।

साधारण बचत

 • Jul 13
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 •  यो बचत जुनसुकै बेलामा राख्न र निकाल्न सकिन्छ ।
 •  यस बचत खाताको ब्याजदर ……..प्रतिशत रहेको छ ।
 •  यो खाता न्युनतम रु ५००। देखि माथि जति पनि राख्न रझिक्न सकिन्छ ।
 •  यस खातामा बाल सदस्यले बाहेक सबै सदस्यले यो खाता खोल्न सकिन्छ ।

खुत्रुर्के बचत

 • Jul 13
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 • संस्थाबाट सदस्यले रु १६० तिरी यस बचत खाता खोलिन्छ ।
 •  यो बचत ४ वर्ष पुरा भएपछि मात्र झिक्न सकिन्छ ।
 •  यो बचत जुनसुकै समयमा पनि जम्मा गर्न सकिन्छ

संयुक्त बचत

 • May 05
 • superadmin

सामुहिक रुपमा स्वमित्व भएका दुई वा दुई भन्दा बढि सदस्यहरुद्वारा सामुहिक रुपमा खाता संचालन गर्न सकिने गरि तयार गरि संचालन गरिएको हो । साझदारी रुपमा निश्चित समय सम्म संचालन गरीने व्यवसायिक कारोवारको रकम समेत यो बचत खाता मार्फत नगद कारोबार गर्न सकिन्छ ।

 •  संयुक्त बचत दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्यहरुको साझेदारीमा गरिने बचत हो ।
 •  संयुक्त बचतममा सदस्यहरुले न्युनतम रु ५००० र अधिकतम आफृुले इच्छाएको अनुसार बचत गर्न पाउँछन् ।
 •  यस बचतमा बचतको ब्याजदर ५५ रहेको छ ।
 •  खाता सुचारु गर्न रु १०० मात्र लाग्ने छ ।

श्रोत लखपति बचत

 • May 05
 • superadmin

न्यून आय तथा बचतको क्षमता भएका सदस्यहरुलाई एउटा निश्चित रकम रु १३२५ नियमित बचत गर्न प्ररित गर्दै सदस्यलाई लखपति बनाउने उद्देश्यका साथ यो श्रोत लखपति बचत संचालन गरिएको हो ।

 •  श्रोतका सदस्यहरुले रु १३२५ जम्मा गर्नुपर्ने ।
 •  ५ वर्षपछि आफुले गरेको बचत रु १००,००० हुने ।
 •  ५ वर्षपछि मात्र यो बचत सदस्यहरुले स्वतः प्राप्त गर्दछन् ।
 •  यस बचतमा बचतको ब्याजदर ५ वर्ष सम्म एकरुपमा रहन्छ ।
 •  सधै एउटै निश्चित समयमा बचत गर्नुपर्छ ।
 •  खाता सुचारु गर्न रु १०० लाग्ने छ ।

रेमिट्यान्स बचत

 • May 05
 • superadmin

सदस्य स्वयं वा परिवरको कुनै सदस्य बैदेशिक रोजगारमा भएमा रेमिट्यान्स बचत खाता संचालन गर्न सकिने छ । सदस्य आफै वा आफ्नो नातेदारले संस्थाले प्रदान गर्ने रेमिटेन्स सेवा प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशबाट रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

१.संस्थाका कुनै पनि सदस्यले यो खाता खोल्न सक्नेछन् ।
२. खाता खोल्दा रु १००। खाता सञ्चालन शुल्क लिईनेछ ।
४. यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको
पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
५.यस खाताबाट निवेदन वा नगद भुक्तानी पुर्जा प्रयोग गरी खातावालाले रकम झिक्न सक्नेछन् ।

सेवा बचत

 • May 05
 • superadmin

सदस्यको कार्यव्यस्तताको कारण बिजुली, पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी गर्न समस्या पर्ने गरेकोले सेवा बचत खाता संचालन गरी बिजुली, पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी गर्ने गरिएको छ ।

१. संस्थाले प्रदान गर्ने बिजुली,पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी सेवा उपभोग गर्ने शेयर सदस्यहरुले अनिवार्य रुपमा यो खाता खोल्नुपर्नेछ ।
२. यसमा न्यूनतम रु ५००। मौज्दात रहनुपर्नेछ ।
३. खाता खोल्दा रु१००। खाता सञ्चालन शुल्क लिईनेछ ।
४. यस खाताबाट संस्थाको कर्मचारीले संबन्धित सदस्यले भुत्तानी गर्नु पर्ने बिजुली पानी र टेलिफोनको महशुल भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम झिकी संबन्धित कार्यालायमा उक्त रकम भुक्तानी गरी सो को निस्सा संस्थाको अभिलेखमा राखिनेछ ।
५. यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको
पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
६. खाता बन्द गर्दा रु २००। खाता बन्दी शुल्क लाग्नेछ ।

 • मासिक नियमित बचत खाता

मासिक नियमित बचत खाता

 • Feb 23
 • superadmin
आफ्ना सेयर सदस्यहरुको जीवन स्तर माथी उकास्न मासिक रुपमा सानो रकम नियमित बचत गराई भविष्यमा आईपर्ने जटिल समस्याको समाधान गर्न सक्ने बनाउनको साथै बचत गर्ने बानिको बिकास गराई फजुल खर्च घटाई मितव्ययी बन्न प्ररित गर्ने अभिप्रायले मासिक नियमित बचत खाता संचालनमा ल्याईएको हो । यस यस संस्थाको सम्पूर्ण सदस्यले अनिवार्य रुपमा मासिक नियमित बचत खाता संचालन गर्नु पर्दछ ।
अ) सदस्यहरुले मासिक रू १०० वा ५० ले भाग जाने अंक जति पनि रकम यस खातामा जम्मा गर्न सक्नेछ
आ) यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
इ) सदस्यहरु प्रत्येक महिनाको कबुल गरेको बचत रकम अघिल्लो महिनाको मसान्त भित्रै बुझाउनु पर्नेछ।प्राप्त निक्षेपमा प्रत्येक महिनाको सुरू गरेको दिन देखि नै व्याज प्रदान गरिनेछ ।
ई) यस खातामा पासबुक उपलब्ध गराइनेछ र समय समयमा सदस्यहरुले आफ्नो पासबुक भराई प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।
उ) यस खाता बाट बचत जम्मा गर्न सुरु गरेको सात वर्षसम्म रकम झिक्न पाइने छैन र पछि देहायको आधारमा रकम झिक्न सकिनेछ ।
१.  ७ वर्ष देखि १२ वर्षसम्म बचत गर्नेले जम्मा बचतको ५० प्रतिशत झिक्न पाउनेछन् ।
२.  १३ वर्षदेखि माथी बचत गर्नेले जम्मा बचतको ८५ प्रतिशत सम्म झिक्न पाउनेछन् ।
३.  सदस्यता त्यागेमा जुनसुकै बखतमा सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता पाउनेछन् ।

ऐच्छिक साधारण बचत

 • Feb 23
 • superadmin

ऐच्छिक रुपमा रकम जम्मा तथा झिक्न सकिने साधारण बचत खाता हो । यस खातामा न्यूनतम रु ५०० राखि दैनिक रुपमा एक भन्दा धेरै पटक बचत गर्न तथा बचत फिर्ता लिन सकिन्छ । यस खाता संचालकले निशुल्क रुपमा भूक्तानी पूर्जा, पासबुक तथा बचत विवरण प्राप्त गर्दछन । साथै निशुल्क रुपमा मोवाईल बैंकिङ र मिसकल मोवाइल रिचार्ज सेवा पनि सुचारु गर्न सकिन्छ ।

अ) सदस्यहरुले यस खातामा जुनसुकै बेलामा जति पनि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
आ) यस खातामा तोकिए अनुसार दैनिक मौज्दातमा ब्याज प्रदान गरिनेछ । व्याजको भुक्तानी सोही खातामा आर्थिक वर्षको २ पटक (पौष र असार मसान्त)मा जम्मा गरिनेछ ।
इ) बचतकर्तालाई पासबुक र नगद भुक्तानी पुर्जा (चेक) निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । साथै आवश्यकता अनरसार बचत बिबरण(स्टेटमेन्ट) उपलब्ध गराइनेछ ।
ई) यस खाताबाट जुनसुकै बेला पनि रकम झिक्न सकिनेछ ।
उ) यस खातामा न्यूनतम रू. ५०० ब्यालेन्स राख्नुपर्दछ ।
ऊ) यस खाता बाट मोवाईल बैंकिङ तथा मिसकल मोवाईल रिचार्ज सेवा समेत निशुल्क रुपमा चलाउन सकिन्छ । ३६५ दिन २४ सै घण्टा सेवा निरन्तर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

मुद्दती (आवधिक) बचत

 • Feb 23
 • superadmin

सदस्यले आफुसंग भएको रकम राम्रो ब्याजदरमा ३ महिना देखि ३ वर्ष सम्मको लागी निश्चित प्रतिशत ब्याज पाउने भएकोले जगेडामा भएको धनलाई वृद्धि गर्ने यो राम्रो बचतको अवसर यूक्त खाता हो ।

अ) सदस्यले घटीमा रू. ५०,०००।– जम्मा गरी यो खाता खोल्न सकिनेछ ।
आ) यो खाता ६ महिनादेखि देखि ३ वर्ष सम्मको अवधिको लागि खोल्न सकिनेछ ।
इ) यसमा समय समयमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे अनुसार अर्धबार्षिक ब्याज उपलब्ध गराईनेछ । प्राप्त ब्याज सदस्यको साधारण बचत खातामा जम्मा गरिनेछ ।
ई) समयावधि नसकिएसम्म यस खाताबाट रकम झिक्न पाइने छैन । तर सो अवधिमा रकम झिक्नु परेमा यस खातामा प्रदान गर्रिको व्याजदरमा २ प्रतिशत थप गरी नियमानुसार ऋण स्वरूप लिन पाइनेछ । ऋणको कार्यविधि ऋण ब्यबस्थापन नीति अनुसार हुनेछ ।
उ) यस खातामा रकम जम्मा गर्ने सदस्यलाई रकम जम्मा गरेको रसिद र छुट्टै मुद्दती रसीद(कार्ड)
उपलब्ध गराईनेछ । सदस्यले मुद्दती बचतबाट ऋण लिंदा र परिपक्व अवधिमा रकम फिर्ता लिंदा
अनिवार्य रुपमा मुद्दती रसिद(कार्ड) संस्थामा पेश गर्नुपर्नेछ ।