SHROT

मौसमी कर्जा

 

विशेषताहरु::

  •  व्यापार व्यवसायको प्रकृति अनुसार अधिक पुँजी आवश्यक पर्ने मौसम भरका लागि उपलब्ध गराइने छोटो अवधिको कर्जा प्रदान गर्ने ।
  •  सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा बढिमा १० लाख सम्म कर्जा प्रदान हुने ।
  •  कर्जाको ब्याज भुक्तानी अनिवार्य रुपमा मासिक तथा साँवा ३ महिनामा पुरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
  •  कर्जाको अवधि बढिमा ३ महिना सम्म हुने ।